[ ... ]

 

Л Ю Б И М Ц И


Кучетата и тяхното здраве

Здравото куче може да живее до 20 години, дори и повече. Средната продължителност на живот варира в зависимост от породата и е от 3 до 15 години приблизително. Здравето на кучето е в пряка зависимост от спазването на хигиеничен начин на живот (уравновесено хранене, достатъчно упражнения, обучение...), най-вече в периодите на повишена уязвимост - растеж, бременност, кърмене, работа, стареене. Теглото на едно голямо куче се увеличава през първата година толкова, колкото на човека до 18 му година. Причините за болестите при кучетата са много и в такъв случай е необходимо да се обръщаме за помощ към специалист - ветеринарния лекар.

Профилактика
Ваксинации. Единствено задължителна е ваксината срещу бяс. Другите ваксини се препоръчват за предпазване на животното от тежки и смъртоносни болести. 
Лекарства срещу глисти. Правилното им назначаване ще спаси вашия любимец от тези вътрешни паразити.
Контрол над размножаването. Съществуват хирургични и медикаментозни методи. Всеки от тях има както предимства, така и недостатъци в зависимост от гледната точка. Хирургичният метод се състои в отстраняване на яйчниците или превързване на яйчните тръби при женското куче и кастриране при мъжките. Медикаментозните методи могат да се прилагат в инжекционна форма (по една инжекция през равни интервали), или през устата с таблетки. Спиране на бременността направено няколко дни след "непредвидената среща" може да се извърши от ветеринарен лекар.

Какво да направим?
Вашето куче е ухапало някой:
- почистете раната с вода и сапун;
- ухапаният човек трябва да се консултира с лекаря си;
- влезте във връзка с ветеринарния лекар;
- кучето, което е ухапало някой, трябва да се постави под задължителен 15 дневен надзор на ветеринаря;
- предупредете вашия застраховател (гражданска отговорност).
Вашето куче е било в контакт с бясно животно:
- при ваксинирано животно - ако се забележат отклонения в първите пет дена след заразяването, да се извърши повторна ваксинация.

Ваксинирането срещу бяс е задължително в следните случаи:

- за всяко куче в заразена област, преди да започне да се движи без каишка и без намордник;
- за всяко животно идващо от заразена страна;
- при преместване в чужда страна. Много страни изискват сертификат за ваксиниране против бяс (да се осведомим от съответното посолство).
- за хрътките участващи в публични надбягвания;
- за кучетата или котките участващи в конкурси или изложби в заразени зони или идващи от заразени области и участващи в конкурси или изложби в незаразена област.

:: Designed by GAI ::
 

[ ... ]