[ ... ]

 

С Т А Т И С Т И К А    З А    С А Й Т А


Членове в клуба "Светът на Животните"

Регистрираните членове в клуба са 223 любители на животните!

Статистика на участията в конкурса с награди

Общо участници в конкурс №1 с награди - 277.

Участници отговорили правилно на всичките въпроси - 146.

Изпратени награди на участниците - 129.

Общо участници в конкурс №2 с награди - 135.

Участници отговорили правилно на всичките въпроси - 54.

Изпратени награди на участниците - 54.

Лични страници на Вашите животните

Общ брой изпратени формуляри - 64.

Изготвени лични страници - 20.

Участия в теста "Обичате ли животните"

Брой участници в теста - 462.

Участия в играта "Открий двойките животни"

Брой участници в играта - 157.


Всички данни са към 12 декември 2004 г.

:: Designed by GAI ::
 

[ ... ]