[ ... ]

 

Д И В И    Ж И В О Т Н И


Приключения в джунглата с Франс Лантинг

Задушаваща топлина, непроходима растителност, влага, която запотява обектива на фотоапарата. Джунглата продължава да упорства! За да успее да я заснеме, Франс Лантинг е трябвало да научи нейните закони. 
Всичко започва преди 20 години с един "концерт" в Суринам. Усилващото се крякане на жабите се смесват в нощта със скърцащия звук на насекомите. За Франс Лантинг, току-що пристигнал от своята родна Холандия, тази първа нощ сред джунглата и последващата утрин са истинско преживяване. Сред спускащата се мъгла, гигантските папрати и огромните палми, разкриващи устрема на необятните си стволове, които се изправят към светлината, той има впечатлението, че времето се е върнало назад и той може да улови природата в своето начало.
>>>

Камила

Камилите са преживни бозайни животни, които произхождат от Централна Азия. Има два вида камили: едногърба и двугърба. Двугърбата камила е разпространена в пустинните и полупустинните райони на Средна и централна Азия, а едногърбата камила - в предна Азия и Африка. Камилите са едни от най-едрите представители на сухоземната бозайна фауна. Подобно на останалите преживни животни, те живеят на стада от по няколко десетки екземпляра. >>>

Опасни животни

Много животни предизвикват страх в хората. В миналото цели народи се страхували от кукумявки, бухали, прилепи... Днес много от предразсъдъците и погрешните вярвания са рухнали. Но и сега хората се страхуват от змии, градински жаби и други.

Представяме ви едни от най-интересните истории за големите бозайници (вълк, тигър, мечки), които предизвикват и най-голям страх сред хората. >>>

:: Designed by GAI ::
 

[ ... ]